Ogłoszenie o zmianie prospektu AGIO SFIO z dnia 01.01.2022 - AgioFunds