Ogłoszenie o zmianie Prospektu AGIO SFIO z dnia 4.10.2016 r. - AgioFunds