Ogłoszenie o zmianie Prospektu AGIO SFIO z dnia 02.12.2016 r. - AgioFunds