Ogłoszenie o zmianie prospektu AGIO SFIO 01.01.2019 - AgioFunds