Ogłoszenie o zmianie prospektu AGIO PLUS FIO z dnia 16.01.2020 r. - AgioFunds