Ogłoszenie o zmianie prospektu AGIO PLUS FIO z dnia 15.06.2020 r. - AgioFunds