Ogłoszenie o zmianie prospektu AGIO PLUS FIO - AgioFunds