Ogłoszenie o zmianie Prospektu AGIO PLUS FIO z dnia 19.12.2016 r. - AgioFunds