Ogłoszenie o zmianie prospektu AGIO PLUS FIO 01.01.2019 - AgioFunds