Ogłoszenie o zmianie Prospektu AGIO Kapitał PLUS FIO z dnia 4.10.2016 r. - AgioFunds