Ogłoszenie o zmianie Prospektu AGIO Kapitał PLUS FIO z dnia 02.12.2016 r. - AgioFunds