Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów Propertum FIZ AN w dniu 23.05.2022 o godzinie 12:00 - AgioFunds