Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów INVALUE MULTI-ASSET KONSERWATYWNY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO które odbędzie się w dniu 28.04.2021 r. - AgioFunds