Ogłoszenie o zmianie miejsca Zgromadzenia Inwestorów TOROX EKO FIZ AN zwołanego na dzień 04.08.2020 r. - AgioFunds