Ogłoszenie o zmianie miejsca Zgromadzenia Inwestorów TOROX EKO FIZ AN zwołanego na dzień 04.08.2020 r. o godz.12:00 - AgioFunds