Ogłoszenie o zmianie miejsca odbycia Zgromadzenia Inwestorów LMB FIZ AN zwołanego na dzień 02.01.2020 r. - AgioFunds