Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Wierzytelności PLUS 2 NS FIZ z dnia 29.06.2016 nr 2 - AgioFunds