Ogłoszenie o zamiarze wykupu CI AGIO Wierzytelności NS FIZ serii 001-004 w dniu 31.05.2013 r. - AgioFunds