Ogłoszenie o zamiarze wykupu CI AGIO Wierzytelności NS FIZ serii 001-004 w dniu 30.05.2014 r. - AgioFunds