Ogłoszenie o zamiarze wykupu CI AGIO Wierzytelności NS FIZ serii 001-004 w dniu 29.05.2015 r. - AgioFunds