Ogłoszenie o zamiarze wykupu AGIO Wierzytelności NS FIZ serii 001-004 w dniu 31.05.2017 r. - AgioFunds