Ogłoszenie o zamiarze podziału CI LINETECH FIZ AN w dniu 30 czerwca 2016 roku - AgioFunds