Ogłoszenie o zamiarze podziału certyfikatów inwestycyjnych AGIO Wierzytelności PLUS 2 NS FIZ z dnia 4 września 2019 r. - AgioFunds