Ogłoszenie o zakończeniu przyjmowania zapisów na CI ARIONN FIZ serii 017 z dnia 16.05.2017 r. - AgioFunds