Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji CI serii B16 METRUM FIZ - AgioFunds