Ogłoszenie o zakończeniu emisji CI ARIONN FIZ serii 019 z dnia 08.08.2017 r. - AgioFunds