Ogłoszenie o wykupieniu CI SNIPER FIZ w dniu 31 stycznia 2018 r. - AgioFunds