Ogłoszenie o wykupieniu CI SNIPER FIZ w dniu 31 grudnia 2017 r. - AgioFunds