Ogłoszenie o wykupieniu CI SNIPER FIZ w dniu 30 czerwca 2017 r. - AgioFunds