Ogłoszenie o wykupieniu CI SNIPER FIZ w dniu 29 marca 2018 r. - AgioFunds