Ogłoszenie o wykupieniu CI SNIPER FIZ w dniu 1 marca 2018 r. - AgioFunds