Ogłoszenie o wykupieniu CI METRUM FIZ w dniu 26 kwietnia 2017 r. - AgioFunds