OGŁOSZENIE O WYKUPIENIU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SGB FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2021 r. - AgioFunds