OGŁOSZENIE O WYKUPIENIU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH AGIO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2021 r. - AgioFunds