Ogłoszenie o wykupie Tormund FIZ AN na dzień 20.12.2016 r. - AgioFunds