Ogłoszenie o wykupie CI w dniu 28.06.2019 r. AD Capital FIZ AN - AgioFunds