Ogłoszenie o wykupie CI w dniu 14.06.2019 r. AD Capital FIZ AN - AgioFunds