Ogłoszenie o wykupie CI VIDRIO FIZ AN z dnia 30.09.2020 - AgioFunds