Ogłoszenie o wykupie CI VIDRIO FUND FIZ AN z dnia 30.09.2020 - AgioFunds