Ogłoszenie o wykupie CI VIDRIO FIZ AN w dniu 31.07.2020 r. - AgioFunds