Ogłoszenie o wykupie CI THC GLOBALNYCH INNOWACJI FIZ w dniu 02.10.2018 r. - AgioFunds