Ogłoszenie o wykupie CI THC GLOBALNYCH INNOWACJI FIZ w dniu 02.01.2019 r. - AgioFunds