Ogłoszenie o wykupie CI Tar Heel Capital Globalnej Innowacji FIZ - AgioFunds