Ogłoszenie o wykupie CI Tar Heel Capital Globalnej Innowacji FIZ w dniu 29.12.2017 r. - AgioFunds