Ogłoszenie o wykupie CI SGB FIZ AN w dniu 31.12.2019 r. - AgioFunds