Ogłoszenie o wykupie CI SGB FIZ AN w dniu 20.12.2019 r. - AgioFunds