Ogłoszenie o wykupie CI serii 002 Senseria Capital FIZ AN w dniu 31.12.2018 r. - AgioFunds