Ogłoszenie o wykupie CI serii 002 Senseria Capital FIZ AN w dniu 30.06.2020 r. - AgioFunds