Ogłoszenie o wykupie CI SANKARA FIZ w dniu 31.10.2022 r. - AgioFunds