Ogłoszenie o wykupie CI SANKARA FIZ w dniu 03.08.2022 r. - AgioFunds