Ogłoszenie o wykupie CI PROPERTUM FIZ AN - AgioFunds