Ogłoszenie o wykupie CI PROPERTUM FIZ AN w dniu 31.12.2018 r. - AgioFunds